Přijďte mezi nás, aneb pohybem ke zdraví, výkonnosti a sebevědomí

Výbor a poradní orgány

Výbor je statutárním orgánem oddílu Atletika Jižní Město z.s. (zapsaný spolek), spravuje záležitosti oddílu mezi Členskými schůzemi.

Za Výbor navenek jedná jeho předseda – statutární zástupce, popřípadě předsedou pověřený člen Výboru. Předseda je zároveň řídícím a výkonným orgánem oddílu.

Po rezignaci původních členů byli do Výboru dle Stanov kooptováni náhradní členové oddílu.

 Výbor vytváří k plnění úkolů a cílů oddílu poradní a výkonné orgány.

Složení Výboru

Ladislav Kárský Předseda oddílu – statutární zástupce
Hana Cejnarová          Členka Výboru, Hospodářka oddílu
Daniela Pavlíčková Členka Výboru, Členská základna a členské příspěvky
Petr Vozobule Člen výboru, materiálně technický a provozní úsek
Marek Havlíček     Člen výboru, grantová a dotační politika, facebook

Informace z práce Výboru

 

Zpráva z 1. Výboru ze dne 20.12.2015 (PDF)
Zpráva z 2. Výboru ze dne 20.1.2016 (PDF)
Zpráva z 3. Výboru ze dne 18.2.2016 (PDF)
Zpráva z 4. Výboru ze dne 17.3.2016 (PDF)

ZPRÁVA Z 5. VÝBORU ZE DNE 12. DUBNA 2016

Zpráva z 6. Výboru ze dne 18. května 2016

Zpráva ze 7. Výboru ze dne 13. června 2016

ZPRÁVA Z 8. VÝBORU ZE DNE 23. ČERVNA 2016

ZPRÁVA Z 9. VÝBORU ZE DNE 6. ZÁŘÍ 2016

ZPRÁVA Z 10. VÝBORU ZE DNE 4. ŘÍJNA 2016

ZPRÁVA Z 11. VÝBORU ZE DNE 10. LISTOPADU 2016

ZPRÁVA Z 16. VÝBORU ZE DNE 8. PROSINCE 2016

 

ZPRÁVA Z 13. VÝBORU ZE DNE 9. LEDNA 2017

ZPRÁVA Z 14. VÝBORU ZE DNE 28. ÚNORA 2017 

ZPRÁVA Z 15. VÝBORU ZE DNE 23. BŘEZNA 2017

ZPRÁVA Z 16. VÝBORU ZE DNE 20. DUBNA 2017

ZPRÁVA Z 17. VÝBORU ZE DNE 15. KVĚTNA 2017

ZPRÁVA Z 18, VÝBORU ZE DNE 20. ČERVENCE 

ZPRÁVA Z 19. VÝBORU ZE DNE 10. SRPNA

  

Poradní a výkonné orgány

TRENÉRSKÁ RADA

Složení trenérské rady
Ladislav Kárský - šéftrenér
Jana Kolčiterová - člen
Daniela Pavlíčková - člen

 

KOMISE SPONZORINGU

Složení Komise sponzoringu
Ladislav Kárský - předseda
Jana Buraj.ová – člen
Zbyněk Lála – člen

 

KOMISE MATERIÁLNĚ-TECHNICKÁ

Složení Komise materiálně-technické
Petr Vozobule – předseda
Pavel Liška – člen
Pavel Šín – člen

 

Směrnice Výboru