Přijďte mezi nás, aneb pohybem ke zdraví, výkonnosti a sebevědomí

Staň se členem

V rámci činnosti oddílu Atletika Jižní Město probíhají od dubna 2013 tréninky dětí a mládeže ve sportovním areálu Hrabákova 2001/21, vedle ZŠ Pošepného, s využitím tělocvičen v zimním období tamtéž. Od dubna 2014 přibyla druhá tréninková lokalita v areálu ZŠ K Milíčovu, K Milíčovu 674 (červená škola).

Cílem atletického projektu je co nejširší zapojení dětí a mládeže z Jižního Města a nejbližšího okolí všestranným přístupem do volnočasové mimoškolní atletické přípravy a následně do závodění za Jižní Město.

Jsme dynamicky se rozvíjející oddíl, který má po dvou letech činnosti na 300 mladých členů.
Jsou za námi i výrazné úspěchy na pražské i celorepublikové mládežnické úrovni.

Nábor členů

Nábory nových členů do oddílu Atletika Jižní Město z.s. budou probíhat se začátkem školního roku 2016/2017 v obou tréninkových lokalitách a to ve sportovním areálu Hrabákova i ve školním areálu ZŠ K Milíčovu vždy v následujících dnech a hodinách takto:

pondělí 5.9. - 12.9. – 19.9. vždy od 16.00 do 17.00 hodin

středa 7.9. – 14.9. – 21.9. vždy od 16.00 do 17.00 hodin

 

Nábory ve sportovním areálu Hrabákova se týkají dětí narozených 2008 – 2004.

Nábory ve školním areálu ZŠ K Milíčovu (červená škola) se týkají dětí narozených 2011 – 2007.

Počty náborovaných zájemců do naplnění optimálních počtů tréninkových skupin.

 

Přihláška do oddílu

Přihláška do oddílu Atletika Jižní Město z.s. ke stažení zde: Přihláška do oddílu
Přihláška k registraci ke stažení zde: Přihláška k registraci do ČAS

 

Přihlášku do oddílu, čitelně vyplněnou, vezměte prosím s sebou na úvodní trénink při náborových dnech. 

Přihlášku k registraci odevzdáte trenérům dodatečně.

Přihláška k registraci se netýká neaktivních členů, tzn. funkcionářů, trenérů, rodičů i příznivců, kteří se přihlašují za člena oddílu.

Pro bližší informace pište na email: atletikajm@seznam.cz

 

Členské oddílové příspěvky

 Členské příspěvky jsou stanoveny na období září 2016 – červen 2017 diferencovaně takto:

 

Atletická školka, minipřípravka, přípravka, mladší žactvo, žactvo (ročníky 2011 – 2002):

4000,-Kč / osoba / jeden rok (období září 2016 – červen 2017)

 

Dorost, junioři, dospělí (ročníky 2001 a starší):

2500,-Kč / osoba / jeden rok (období září 2016 – červen 2017)

 

Funkcionáři, trenéři, rozhodčí a další přispívající členové:

500,-Kč minimálně / osoba / jeden rok (období září 2016 – červen 2017)

 

Úhrada členských příspěvků bude probíhat jednorázově v plné výši, nikoliv po polovinách. Neponižujeme platby v případech, pokud děti navštěvují tréninky pouze jedenkrát týdně.

K tomuto řešení přistupujeme po zkušenostech z minulých let, kdy docházelo k nepřehlednosti v platbách, komplikacím v evidenci členské základny a v důsledku toho, bohužel, i ke zneužívání této situace ze strany některých plátců.

 

V případě úhrady členských příspěvků za více dětí z jedné rodiny se u každého dalšího z dětí příspěvek ponižuje o 500,-Kč.

 

Členské příspěvky na výše uvedené období je třeba uhradit do 15. října 2016!

 

V případě neuhrazení členských příspěvků do 15. října 2016 bude za každý započatý měsíc prodlení  účtováno penále ve výši 400,-Kč.

Potřebné údaje při platbách převodem na účet vyplňujte pečlivě.

Ti, jejichž platba nebude identifikována, budou bráni jako neplatiči.

 

Úhrada členských oddílových příspěvků se provádí převodem na účet:

Bankovní spojení: Fio banka a.s., Budějovická 1523/9a, 140 00 Praha 4

Číslo účtu: 2600888313/2010

Variabilní symbol: rodné číslo člena do lomítka a v poznámce uvést celé jméno člena

Specifický symbol: období, na které je platba určena, např. 09160617.

 

Nejsme plátci DPH.

 

Aktivní atlet, který přestoupí, nebo bude přijat v průběhu uvedeného období platí za každý i započatý měsíc:

400,-Kč - atletická školka, minipřípravka, přípravka, mladší žactvo, žactvo (ročníky 2011 – 2002)

250,-Kč – dorost, junioři, dospělí (ročníky 2001 a starší)