Přijďte mezi nás, aneb pohybem ke zdraví, výkonnosti a sebevědomí

STAŇ SE ČLENEM

 

V rámci činnosti oddílu Atletika Jižní Město probíhají od dubna 2013 tréninky dětí a mládeže ve sportovním areálu Hrabákova 2001/21, vedle ZŠ Pošepného nám., s využitím tělocvičen v zimním období tamtéž. Od dubna 2014 přibyla druhá tréninková lokalita ve školním areálu ZŠ K Milíčovu (červená škola), s využitím školních tělocvičen v zimním období tamtéž.

 

Cílem atletického projektu je co nejširší zapojení dětí a mládeže z Jižního Města a nejbližšího okolí všestranným přístupem do volnočasové mimoškolní atletické přípravy a následně do závodění za oddíl Atletika Jižní Město.

 

Jsme dynamicky se rozvíjející atletický oddíl, který má po deseti letech činnosti stabilizovanou členskou základnu na úrovni přes 500 členů. Jsou za námi výrazné úspěchy na pražské, celorepublikové a také na mezinárodní úrovni.

 

NÁBORY ČLENŮ

V podzimním termínu 2023 budou v obou tréninkových lokalitách, ve sportovním areálu Hrabákova i ve školním areálu ZŠ K Milíčovu probíhat Nábory nových členů a to  v následujících termínech a hodinách:

středa 6.9.  a 13.9. 2023 od 16.00 do 17.00 hodin

pondělí 11.9. 2023 od 16.00 do 17.00 hodin

Nábory v podzimním termínu 2023 budou omezeny pro vybrané ročníky.

V tréninkové lokalitě Hrabákova na Chodově budeme přijímat od září nové členy rok nar. 2016 až 2010.

V tréninkové lokalitě ve školním areálu Milíčov na Hájích budeme přijímat od září nové členy rok nar. 2016 až 2010.

Počty náborovaných zájemců so naplnění optimálních počtů v tréninkových skupinách a potřebných kapacitních možností pro tréninky ve venkovních prostorách a v tělocvičnách v zimním období.

Při náboru se budete hlásit u trenérů v tréninkové lokalitě. O dalším postupu k členství a zapojení do přípravy dostanete informace od trenérů.

 

PŘIHLÁŠKA DO ODDÍLU

Přihláška do oddílu Atletika Jižní Město z.s. ke stažení zde: Přihláška do oddílu

Podpisový list GDPR ke stažení zde: Podpisový list GDPR

Přihláška k registraci na ČAS zde: Přihláška k registraci na ČAS (s datem zdravotní prohlídky)

Přihlášku do oddílu, čitelně vyplněnou, vezměte prosím s sebou na úvodní trénink při náborových dnech, zároveň také vyplněný a podepsaný Podpisový list GDPR.

Přihlášku k registraci odevzdáte podle pokynu trenéra dodatečně.

Přihláška k registraci se týká roč.2014 a starších, netýká se neaktivních členů, tzn.funkcionářů, trenérů, rodičů a dalších příznivců, kteří se přihlašují za člena oddílu.

Pro případné bližší info pište na email: atletikajm@seznam.cz

 

ČLENSKÉ ODDÍLOVÉ PŘÍSPĚVKY

Členské oddílové příspěvky jsou stanoveny na období září 2023 – červen 2024 takto:

Atletická školka, minipřípravka, přípravka, mladší žactvo a žactvo (ročníky 2016 – 2009):

4800 Kč/osoba/jeden rok (období září 2023 – červen 2024)

Dorost, junioři a dospělí (ročníky 2008 a starší):

3200 Kč/osoba/jeden rok (období září 2023 – červen 2024)

Funkcionáři, trenéři, rozhodčí a další přispívající členové:

500 Kč/osoba/jeden rok (období září 2023 – červen 2024)

Členské příspěvky na uvedené období je nutné uhradit do 15.října 2023!!

Úhrada členských příspěvků probíhá jednorázově v plné výši. Neponižujeme výši členských příspěvků v případech, pokud děti navštěvují tréninky pouze jedenkrát týdně.

Potřebné údaje při platbách převodem na účet vyplňujte pečlivě.

V případě úhrady členských příspěvků za více dětí z jedné rodiny se u každého dalšího z dětí členský příspěvek snižuje o 500 Kč.

 

Úhrada členských oddílových příspěvků se provádí převodem na účet:

Bankovní spojení: Fio banka a.s., Budějovická 1523/9a, 140 00 Praha 4

Číslo účtu: 2600888313/2010

Variabilní symbol: rodné číslo člena do lomítka a v poznámce uvést celé jméno člena

Specifický symbol: období, na které je platba určena, např. 09210622

Nejsme plátci DPH.

Aktivní atlet, který přestoupí, nebo bude přijat za člena v průběhu uvedeného období uhradí za každý započatý měsíc:

-480 Kč - atletická školka, minipřípravka, přípravka, mladší žactvo, žactvo (roč.2016 – 2009)

-320 Kč – dorost, junioři, dospělí (roč.2008 a starší)