Přijďte mezi nás, aneb pohybem ke zdraví, výkonnosti a sebevědomí

Staň se členem

V rámci činnosti oddílu Atletika Jižní Město probíhají od dubna 2013 tréninky dětí a mládeže ve sportovním areálu Hrabákova 2001/21, vedle ZŠ Pošepného, s využitím tělocvičen v zimním období tamtéž. Od dubna 2014 přibyla druhá tréninková lokalita v areálu ZŠ K Milíčovu, K Milíčovu 674 (červená škola).

Cílem atletického projektu je co nejširší zapojení dětí a mládeže z Jižního Města a nejbližšího okolí všestranným přístupem do volnočasové mimoškolní atletické přípravy a následně do závodění za Jižní Město.

Jsme dynamicky se rozvíjející oddíl, který má po čtyřech letech činnosti na 400 mladých členů. Jsou za námi výrazné úspěchy na pražské, celorepublikové a také na mezinárodní úrovni.

 

Nábor členů

V jarních termínech 2019 budou v tréninkové lokalitě Hrabákova 2001/21 na Chodově probíhat Nábory nových členů a to vždy v pondělí a ve středu v následujících termínech:

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

pondělí 4.3. - 29.4. vždy od 16.00 do 17.00 hodin

středa 6.3. - 24.4. vždy od 16.00 do 17.00 hodin

 

Nábory se týkají kluků a děvčat narozených 2010 a starších.

 Počty náborovaných zájemců do naplnění optimálních počtů tréninkových skupin.

 V případě vašeho zájmu se hlašte přímo u trenérů.

O dalším postupu ohledně členství v oddílu dostanete informace od trenérů na místě.

 

Přihláška do oddílu

Přihláška do oddílu Atletika Jižní Město z.s. ke stažení zde: Přihláška do oddílu
Přihláška k registraci ke stažení zde: Přihláška k registraci do ČAS
Podpisový list GDPR: Podpisový list

 

Přihlášku do oddílu, čitelně vyplněnou, vezměte prosím s sebou na úvodní trénink při náborových dnech. Zároveň s sebou veměte vyplněný a podepsaný Podpisový list GDPR.

Přihlášku k registraci odevzdáte trenérům dodatečně.

Přihláška k registraci se netýká neaktivních členů, tzn. funkcionářů, trenérů, rodičů i příznivců, kteří se přihlašují za člena oddílu.

Pro bližší informace pište na email: atletikajm@seznam.cz

 

Členské oddílové příspěvky

Členské oddílové příspěvky jsou stanoveny na období září 2018 – červen 2019 takto: 

Atletická školka, minipřípravka, přípravka, mladší žactvo, žactvo (ročníky 2013 – 2004):

4000,-Kč / osoba / jeden rok (období září 2018 – červen 2019)

 

Dorost, junioři, dospělí (ročníky 2003 a starší):

2500,-Kč / osoba / jeden rok (období září 2018 – červen 2019)

 

Funkcionáři, trenéři, rozhodčí a další přispívající členové:

500,-Kč minimálně / osoba / jeden rok (období září 2018 – červen 2019)

 

Úhrada členských příspěvků bude probíhat jednorázově v plné výši, nikoliv po polovinách. Neponižujeme platby v případech, pokud děti navštěvují tréninky pouze jedenkrát týdně.

K tomuto řešení přistupujeme po zkušenostech z minulých let, kdy docházelo k nepřehlednosti v platbách, komplikacím v evidenci členské základny a v důsledku toho, bohužel, i ke zneužívání této situace ze strany některých plátců.

 

V případě úhrady členských příspěvků za více dětí z jedné rodiny se u každého dalšího z dětí příspěvek ponižuje o 500,-Kč.

 

Členské příspěvky na výše uvedené období je třeba uhradit do 15. října 2018!

 

V případě neuhrazení členských příspěvků do 15. října 2018 bude za každý započatý měsíc prodlení  účtováno penále ve výši 400,-Kč.

Potřebné údaje při platbách převodem na účet vyplňujte pečlivě.

Ti, jejichž platba nebude identifikována, budou bráni jako neplatiči.

 

Úhrada členských oddílových příspěvků se provádí převodem na účet:

Bankovní spojení: Fio banka a.s., Budějovická 1523/9a, 140 00 Praha 4

Číslo účtu: 2600888313/2010

Variabilní symbol: rodné číslo člena do lomítka a v poznámce uvést celé jméno člena

Specifický symbol: období, na které je platba určena, např. 09160617.

 

Nejsme plátci DPH.

Aktivní atlet, který přestoupí, nebo bude přijat v průběhu uvedeného období platí za každý i započatý měsíc:

  • 400,-Kč - atletická školka, minipřípravka, přípravka, mladší žactvo, žactvo (ročníky 2013 – 2004)
  • 250,-Kč – dorost, junioři, dospělí (ročníky 2003 a starší)