Přijďte mezi nás, aneb pohybem ke zdraví, výkonnosti a sebevědomí

Staň se členem

V rámci činnosti oddílu Atletika Jižní Město probíhají od dubna 2013 tréninky dětí a mládeže ve sportovním areálu Hrabákova 2001/211, vedle ZŠ Pošepného, s využitím tělocvičen v zimním období tamtéž. Od dubna 2014 přibyla druhá tréninková lokalita ve školním areálu ZŠ K Milíčovu (červená škola), s využitím školních tělocvičen v zimním období tamtéž.
 
Cílem atletického projektu je co nejširší zapojení dětí a mládeže z Jižního Města a nejbližšího okolí všestranným přístupem do volnočasové mimoškolní atletické přípravy a následně do závodění za Jižní Město.
 
Jsme dynamicky se rozvíjející atletický oddíl, který má po sedmi letech činnosti více stabilizovanou členskou základnu na úrovni 400 členů. Jsou za námi výrazné úspěchy na pražské, celorepublikové a také na mezinárodní úrovni..
 
NÁBOR ČLENŮ
V podzimním termínu 2020 budou v obou tréninkových lokalitách, ve sportovním areálu Hrabákova i ve školním areálu ZŠ K Milíčovu probíhat Nábory nových členů a to vždy v pondělí a ve středu v následujících termínech a hodinách:
pondělí 7.9. a 14.9.2020 od 16.00 do 17.00 hodin
středa 2.9., 9.9. a 16.9.2020 od 16.00 do 17.00 hodin
Nábory v areálu Hrabákova se týkají kluků a děvčat narozených 2013  a starších
Nábory ve školním areálu Milíčov se týkají kluků a děvčat narozených 2015 až 2009.
 
Počty náborovaných zájemců do naplnění optimálních počtů tréninkových skupin.
Hlašte se u trenérů v tréninkové lokalitě. O dalším postupu k členství a zapojení do přípravy dostanete info od trenérů na místě.
 
PŘIHLÁŠKA DO ODDÍLU
Přihláška do oddílu Atletika Jižní Město z.s. ke stažení zde: Přihláška do oddílu
Přihláška k registraci ke stažení zde: Přihláška k registraci do ČAS
Podpisový list GDPR: Podpisový list
Přihlášku do oddílu, čitelně vyplněnou, vezměte prosím s sebou na úvodní trénink při náborových dnech, zároveň také vyplněný a podepsaný Podpisový list GDPR.
Přihlášku k registraci odevzdáte podle pokynu trenéra dodatečně.
 
Přihláška k registraci se netýká neaktivních členů, tzn.funkcionářů, trenérů, rodičů a dalších příznivců, kteří se přihlašují za člena oddílu.
Pro bližší info pište na email: atletikajm@seznam.cz
 
ČLENSKÉ ODDÍLOVÉ PŘÍSPĚVKY
Členské oddílové příspěvky jsou stanoveny na období září 2020 – červen 2021 takto:
Atletická školka, minipřípravka, přípravka, mladší žactvo a žactvo (ročníky 2015 – 2006):
4000 Kč/osoba/jeden rok (období září 2020 – červen 2021)
Dorost, junioři a dospělí (ročníky 2005 a starší):
2500 Kč/osoba/jeden rok (období září 2020 – červen 2021)
Funkcionáři, trenéři, rozhodčí a další přispívající členové:
500 Kč/osoba/jeden rok (období září 2020 – červen 2021)
Členské příspěvky na uvedené období je třeba uhradit do 15.října 2020!
 
Úhrada členských příspěvků probíhá jednorázově v plné výši. Neponižujeme výši členských příspěvků v případech, pokud děti navštěvují tréninky pouze jedenkrát týdně.
Potřebné údaje při platbách převodem na účet vyplňujte pečlivě.
V případě úhrady členských příspěvků za více dětí z jedné rodiny se u každého dalšího z dětí příspěvek snižuje o 500 Kč.
 
Úhrada členských oddílových příspěvků se provádí převodem na účet:
Bankovní spojení: Fio banka a.s., Budějovická 1523/9a, 140 00 Praha 4
Číslo účtu: 2600888313/2010
Variabilní symbol: rodné číslo člena do lomítka a v poznámce uvést celé jméno člena
Specifický symbol: období, na které je platby určena, např. 09200621
 
Nejsme plátci DPH.
 
Aktivní atlet, který přestoupí, nebo bude přijat za člena v průběhu uvedeného období platí za každý započatý měsíc:
-400 Kč - atletická školka, minipřípravka, přípravka, mladší žactvo, žactvo (roč.2014 – 2006)
-250 Kč – dorost, junioři, dospělí (roč.2005 a starší)
………………………………………………………………………………………………………..

Přihláška do oddílu

Přihláška do oddílu Atletika Jižní Město z.s. ke stažení zde: Přihláška do oddílu
Přihláška k registraci do ČAS
Podpisový list GDPR: Podpisový list

 

Přihlášku do oddílu, čitelně vyplněnou, vezměte prosím s sebou na úvodní trénink při náborových dnech. Zároveň s sebou veměte vyplněný a podepsaný Podpisový list GDPR.

Přihlášku k registraci odevzdáte trenérům dodatečně.

Přihláška k registraci se netýká neaktivních členů, tzn. funkcionářů, trenérů, rodičů i příznivců, kteří se přihlašují za člena oddílu.

Pro bližší informace pište na email: atletikajm@seznam.cz

 

 

Úhrada členských příspěvků bude probíhat jednorázově v plné výši, nikoliv po polovinách. Neponižujeme platby v případech, pokud děti navštěvují tréninky pouze jedenkrát týdně.

K tomuto řešení přistupujeme po zkušenostech z minulých let, kdy docházelo k nepřehlednosti v platbách, komplikacím v evidenci členské základny a v důsledku toho, bohužel, i ke zneužívání této situace ze strany některých plátců.

 

V případě úhrady členských příspěvků za více dětí z jedné rodiny se u každého dalšího z dětí příspěvek ponižuje o 500,-Kč.

 

Potřebné údaje při platbách převodem na účet vyplňujte pečlivě.

Ti, jejichž platba nebude identifikována, budou bráni jako neplatiči.

 

Úhrada členských oddílových příspěvků se provádí převodem na účet:

Bankovní spojení: Fio banka a.s., Budějovická 1523/9a, 140 00 Praha 4

Číslo účtu: 2600888313/2010

Variabilní symbol: rodné číslo člena do lomítka a v poznámce uvést celé jméno člena

Specifický symbol: období, na které je platba určena, např. 09160617.

 

Nejsme plátci DPH.

Aktivní atlet, který přestoupí, nebo bude přijat v průběhu uvedeného období platí za každý i započatý měsíc:

  • 400,-Kč - atletická školka, minipřípravka, přípravka, mladší žactvo, žactvo (ročníky 2013– 2005)
  • 250,-Kč – dorost, junioři, dospělí (ročníky 2004 a starší)