Přijďte mezi nás, aneb pohybem ke zdraví, výkonnosti a sebevědomí

O nás

Atletický oddíl Atletika Jižní Město byl zřízen při obecně prospěšné společnosti Sportovní Jižní Město v dubnu 2013, zřizovatelem společnosti byla městská část Praha 11.

Tento atletický projekt, který se úspěšně rozvíjí, založil dlouholetý úspěšný reprezentant, trenér a činovník v atletice PaedDr. Mgr. Ladislav Kárský.

Cílem činnosti oddílu od vzniku oddílu je volnočasové vyžití dětí a mládeže z Jižního Města a okolí, jejich zapojení do pravidelné všestranné atletické přípravy a následně do závodění za Jižní Město. Nyní už mladí atleti a adepti atletiky nemusí dojíždět za atletikou, královnou sportu, do jiných vzdálených městských částí, ale přivítají je v našem oddílu zkušení trenéři atletiky přímo na Praze 11.

Po necelých třech letech úspěšné činnosti oddílu dochází k organizační změně. Sportovní Jižní Město o.p.s. ukončila k 31. prosinci 2015 svoji činnost a dochází k transformaci oddílu na spolek. Od 1.ledna 2016 bude oddíl ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO z.s. vyvíjet svoji činnost jako zapsaný spolek.

Na plnění cílů oddílu v oblasti volnočasového vyžití dětí a mládeže při navyšování členské základny a úspěšné reprezentaci Jižního Města se nic nemění, je nás stále více a naši mladí atleti se úspěšně prosazují na pražských, republikových a taky už na mezinárodních soutěžích.

 

Základní škola Pošepného náměstí

Oddíl Atletika Jižní Město spolupracuje se školou ZŠ Pošepného náměstí Praha 4.

Základní škola Pošepného náměstí leží v srdci Jižního Města na Chodově mezi stanicemi metra Chodov a Roztyly. Areál školy přímo sousedí s Kunratickým lesem a dává tak školákům možnost pracovat a učit se nejen ve třídách, ale i v přírodě, kde mohou aplikovat nově nabyté znalosti. Okolí školy má nezastupitelnou úlohu pro odpolední činnost školní družiny a relaxaci.

Samotné prostředí přímo vybízí také k provozování sportovních aktivit. V tomto prostředí ve sportovním areálu s běžeckou dráhou, sousedícím se školou, provozuje svoji činnost oddíl Atletika Jižní Město.

V úzké spolupráci se školou se podařilo od nového školního roku 2013/2014 otevřít 2 první třídy se specializací atletika, kam rodiče přihlásili na 40 dětí. S těmito mladými adepty královny sportu a jejich rodiči bude oddíl spolupracovat při vyplnění volnočasové aktivity v odpoledních hodinách a trenéři se zaměří na jejich všestranný pohybový rozvoj.

Základní škola je vybavena čtyřmi tělocvičnami, které si oddíl pronajímá v zimních měsících.

V přístupu paní ředitelky školy Mgr. Dagmar Havlíčkové jsme našli nadstandardní pochopení a věříme, že spolupráce bude pokračovat minimálně na té úrovni, na jaké začala.

http://www.zsposepneho.cz