Přijďte mezi nás, aneb pohybem ke zdraví, výkonnosti a sebevědomí

Sportovní centrum mládeže SCM

Sportovní centrum mládeže (dále SCM) je základním článkem talentované mládeže (ČTM) Českého atletického svazu a zabezpečuje atleticky talentovanou mládež ve věku 15 – 19 let.

V hlavním městě Praze jsou zřízena 2 dislokovaná pracoviště SCM a podle oddílové spádovosti jsou atleti z oddílu Atletika Jižní Město z.s. zařazeni do SCM pro Prahu 1 -5 (dále SCM 1 -5).

Vedoucím trenérem SCM 1 – 5 je Michal Halbich.

S aktuálními informacemi z činnosti SCM se budete setkávat zde. Více informací najdete na: www.atletika.cz - Členská sekce - Mládež – Sportovní centrum mládeže.

Materiály a informace: Talentovaná mládež a SCM (o SCM str.20 – 33)

 

Seznam členů oddílu zařazených do SCM 1-5

Aktuálně k 1.4.2018

Atlet Disciplína Zařazen do kategorie Trenér
Jan Patka 01  oštěp  TOP Ladislav Kárský
Nico Boketta 02  3000 m  A Ladislav Kárský
Linda Dufková 01  100m přek.  A Ladislav Kárský
Tereza Elena Šínová 01  sedmiboj  A Ladislav Kárský
Viktor Kašák 01  100m  B Ladislav Kárský
Petr Vacátko 01  desetiboj  B Ladislav Kárský
Ondřej Horejš 01  desetiboj  C Ladislav Kárský

 

Výkonnostní limity

Výkonnostní limity pro zařazení do SCM - hoši

Výkonnostní limity pro zařazení do SCM - dívky