Přijďte mezi nás, aneb pohybem ke zdraví, výkonnosti a sebevědomí

Sportovní centrum mládeže

 

Sportovní centrum mládeže (dále SCM) je jedním ze základních článků talentované mládeže (ČTM) Českého atletického svazu a zabezpečuje talentovanou mládež ve věku 15 -19 let.

 

V hlavním městě Praze jsou zřízena 2 dislokovaná pracoviště SCM a podle oddílové spádovosti jsou atleti z oddílu Atletika Jižní Město z.s. zařazeni do SCM pro Prahu 1-5 (dále SCM 1-5).

Vedoucím trenérem SCM 1-5 je Daniel Musil.

 

Na základě výběrového řízení byl zařazen od 1.1.2021 na pozici Trenér SCM Matúš Janeček.

 

S aktuálními informacemi k činnosti SCM se můžete seznámit na: www.atletika.cz – Pro členy – Mládež – Sportovní centrum mládeže

 

Seznam členů oddílu zařazených do SCM 1-5

Aktuálně od 1.1.2021 s platností na rok 2021

 

Atlet/nar.                            Disciplína                Další zařazení              Trenér

……………………………………………………………………………………………………

Nico Boketta 02                 běhy – 1500m         ASC Dukla – SDJ         Ladislav Kárský

……………………………………………………………………………………………………

Tomas Jarvinen 05             devítiboj                                                        Matúš Janeček

……………………………………………………………………………………………………

Daniel Kopřiva 05              vrhy – disk                                                   Pavel Novosad

……………………………………………………………………………………………………

Philip Krenek 02                sprinty – 400m       ASC Dukla – SDJ         Ladislav Kárský

 

Výkonnostní limity

Výkonnostní limity pro zařazení do SCM - hoši

Výkonnostní limity pro zařazení do SCM - dívky