Přijďte mezi nás, aneb pohybem ke zdraví, výkonnosti a sebevědomí

Sportovní středisko

Od 1. ledna 2017 je při našem oddílu Atletika Jižní Město z.s. zřízeno Sportovní středisko
(dále SpS), článek talentované mládeže (ČTM) Českého atletického svazu, zaměřený na všestranný atletický rozvoj dětí a mládeže ve věku 12 – 15 let.

Od počátku zřízení SpS při našem oddílu vykonával do 30. dubna 2018 pozici vedoucího trenéra SpS Ladislav Kárský.

Od 1. května 2018 byl vybrán na pozici vedoucího trenéra SpS Lukáš Teplý.

S aktuálními informacemi z činnosti SpS se budete setkávat zde.

Materiály a informace zde: Talentovaná mládež a SpS (o SpS strana 2-14)